П А С П О Р Т

територіальної   громади

Аврамівської сільської  ради Монастирищенського району

Черкаської області

 

        1. Населений  пункт  Аврамівка розташований на північному сході від районного центру м. Монастирище
 
        2. Відстань  до  районного  центру
- шосейним  шляхом  - 1.5 км
- залізницею  -
 
       3. Територія
Всього  _2850,7 га
в  т.ч. :   земель  державної  власності - 465,6 га
земель  комунальної  власності - 190,6 га
земель  приватної  власності - 2044,3 га
 
Площа  земельних  пунктів - 2850, 7 га
в т.ч.:  державна  власність - 465,6га
            комунальної  власності - 190,6 га
            приватна  власність -  2044,3  га
 
       4. Населення
 
 
 На
01.01.2013р.
         На
01.01.2014р.
        На
01.01.2015р.
      На
01.01.2016
всього, чол.
 3500
3524
3492
3520
дітей дошкільного віку
 197
270
278
226
дітей шкільного віку
 489
353
316
349
громадян пенсійного віку
 1038
1044
1038
1040
працездатне населення
 1716
1857
1832
1823
Кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання
 1026
1011
1002
980
 
 
 
 
5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Всього населених  пунктів - 2 , в них - 1537  дворів, у тому числі :
 
         Населений пункт Аврамівка, в ньому : *
 
 
На
01.01.2013р.
На
01.01.2014р.
На
01.01.2015р.
На
01.01.2016
кількість дворів
 820
873
873
873
кількість населення
 1920
1921
1903
1930
в  т.ч.: дітей дошкільного  віку
 105
149
154
128
дітей шкільного віку
 230
166
 155
177
громадян
пенсійного віку
 534
539
524
525
 
 
за  2013 рік
за 2014 рік
за 2015 рік
кількість померлих
15
28
26
кількість народжених
15
28
17
             
 
 
Населений пункт Летичівка, в ньому:
відстань до адмінбудинку сільської ради с.Аврамівка - 3 км
 
 
на 01.01.2013
на 01.01.2014
на 01.01.2015
на 01.01.2016
кількість дворів
 675
664
664
664
 кількість населення
 1580
1603
1589
1600
в т.ч дітей дошкільного віку
 92
121
 124
98
дітей шкільного віку
 259
187
 161
172
громадян пенсійного віку
 504
505
514
515
 
 
за 2013рік
за 2014рік
за 2015рік
кількість померлих
12
25
20
кількість народжених
12
18
7
 
 
                 6. Місцева  рада  утворена  в  1997 р.
Відстань до Монастирищенської районної ради –1,5 км
 
                  7. Кількість  виборців - 2862 чол.
 
8. Сільський голова Омельчук Наталія Леонідівна
 
число  місяць і рік народження – 07 жовтня 1978
службовий  телефон -  2-51-03
освіта - вища
спеціальність за освітою – вчений-агроном
         ким  висунутий  на  виборах  -  районною організацією «Партія                                                                 ветеранів Афганістану»
         обраний з 9 ти кандидатур  25 жовтня 2015 року
         отримала 206  ( 16%) голосів виборців
         обирається  перший раз   
 
 
                    9. Секретар  ради Данчук Лариса Олександрівна
 
число місяць і рік народження – 30 березня 1972  року
службовий  телефон – 2-20-00
освіта -  базова вища
спеціальність за освітою – виховання в дошкільних закладах
дата обрання секретарем ради – 25 жовтня 2015 року
раніше обирався секретарем ради – другий  раз
 
                       10.Склад  депутатів  ради
 
Всього  ( кількість )
14
З них членів партій, в т.ч.
2
Аграрна партія України
1
Радикальна партія Олега Ляшка
1
Позапартійні
12
за освітою :
 
за віком :
 
вища
6
до 30 років
2
незакінчена вища
 
від 30 до 45 років
9
середня-спеціальна
6
від  45 до 60 років
2
базова вища
2
старше  60 років
1
середня
-
 
 
за родом  діяльності :
 
працівників промисловості , будівництва , транспорту, зв’язку
3
працівників агропромислового  комплексу
1
працівників житлово-комунального господарства
-
працівників  охорони  здоров’я
1
працівників  освіти,  культури
1
працівників місцевого самоврядування
2
працівників місцевих  держадміністрацій
-
Пенсіонерів
1
осіб, що не працюють
-
Інших
5
 
 
 
 
 
 
                          11. Постійні  комісії  ради
 
№ пп.
Назва комісії
К-сть депутатів
Прізвище, ім’я, по батькові голови комісії
Посада та місце роботи голови комісії
1
З питань планування, бюджету, фінансів та податкової політики
3
Лісяна
Оксана Василівна
 Головний бухгалтер Аврамівської сільської ради
2
Комісія соціально-економічного розвитку сіл,  гуманітарних питань та земельних відносин
4
Мостовий Микола Олексійович
начальник транспортного відділу ПАТ «Монфарм»
3
Комісія з питань регламенту, депутатської діяльності та етики
3
Білозір
 Руслан Миколайович
приватний підприємець
5
Комісія з питань забезпечення законності, громадського порядку, боротьби з корупцією та організованою злочинністю
3
Заховавко
Олег Вікторович
юрисконсульт юридичного відділу ПАТ «Монфарм»
 
12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради )
 
№ пп
( П . І. Б . )
Посада та місце роботи
1.
Волковінський Анатолій Григорович
фермерське господарство, фермер
2
Іванчук Римма Василівна
завідуюча дитячим садком «Ромашка»
3
Луценко Анатолій Миколайович
директор цегельного заводу
4
Король Григорій Борисович
пенсіонер
5
Рябець Валентина Олександрівна
завідуюча Летичівською бібліотекою-філіалом
6
Сокур Роман Миколайович
головний інженер ПАТ «Монфарм»
7
Тягун Віктор Михайлович
пенсіонер
8
Хитрий Валерій Анатолійович
зварювальник ТОВ «Енергетик»
 
13. Депутатами районної/обласної ради, із числа територіальної громади,
обрано :     -
 
14. Органи самоорганізації  населення
Всього органів самоорганізації 3 , в них бере участь 246 чол..
У тому  числі :   1.Первинний осередок інвалідів
                          2.Громадське формування з охорони громадського                                       порядку
                          3.Громадська організація “Куровський ставок”
 
15.    Корисні  копалини
глина
 
16. Структура  земельного  фонду
№ пп
Територія Аврамівської ради
Га
Оренда
Договори оренди
з _______ по _______
 
Територія , всього
у  тому  числі :
2850, 7
-
 
1
Сільськогосподарські угіддя
2344, 8
1374, 2
 
2
Рілля
2199,8
1374, 2
з 2012 по 2017
3
Ліса і інші лісовкриті площі
126,9
-
-
4
Забудовані  землі
551, 6
-
-
5
Ставки які знаходяться
 
 
 
 
- на  території  сіл
4,2
4,2
з 2006 по 2026 рік
 
- за територією  сіл
33,17
 33,17
з 2003 по 2028 рік
 
17. Бюджет сільської /селищної/ міської ради
                                                                                                                   (тис.грн)
 
2013р.
2014р.
2015р.
2016р.
доходи  місцевого  бюджету всього, в т.ч.
 1436, 7
1890, 5
1961, 4
1826,7
доходи ,що враховуються  при визначені  міжбюджетних трансфертів
  384, 8
439, 7
439, 7
288,1
доходи спеціального фонду, в т.ч.
 254,1
346, 6
380, 9
65,5
                       бюджет  розвитку
 141,0
220, 0
272, 06
 
субвенція
  66,6
60, 12
89, 2
861,5
дотація
  805, 1
861, 5
867, 9
 
видатки місцевого бюджету, в т.ч.
 1436, 7
1890, 58
1705, 4
1826,7
                    поточні
 1436, 7
1890, 58
1705, 4
1826,7
з  яких  за  рахунок  субвенцій  з бюджетів різних рівнів
  66, 6
60, 1
867, 9
861,5
                  капітальні
-
-
 -
 
з  яких  за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
-
-
 -
 
із загального обсягу видатків на утримання :
 1436, 7
1543, 97
1795, 4
1826,7
 орган місцевого самоврядування
  367, 1
409, 7
428, 7
531,3
 освіта
  567, 5
616, 4
647, 1
748,8
 культура
 275, 3
293, 0
153, 1
174,8
 охорона  здоров’я
-
-
 -
 
 житлово-комунальне      господарство
  143, 7
77, 07
230, 1
240,3
 інші
  83, 1
147, 8
246, 4
95,6
 
 
 
ПІДПРИЄМСТВА,
                                     що розташовані  на території  ради
 
18. Промислові  підприємства
 
На
01.01.2013
На
01.01.2014
На
01.01.2015
На
01.01.2016
Всього, в т.ч.:
2
2
2
  2
акціонерні товариства
1
1
1
  1
кооперативна  власність
 
 
 
 
господарські  товариства
 
 
 
 
державна   власність
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТОВ
1
1
1
  1
приватні  підприємства
 
 
 
 
 
 
 
19. Основні  з них, види промислової продукці
1.ПАТ “Монфарм” – лікарські препарати
                 2. Аврамівський цегельний завод-цегла будівельна
 
 
20. Підприємства сільськогосподарського  виробництва
 
 
 
На
01.01.2013
На
01.01.2014
На
01.01.2015
На
01.01.2016
Всього,
3
3
3
 3
в тому числі :
 
 
 
 
акціонерні  товариства
 
 
 
 
кооперативна власність
 
 
 
 
державна  власність
 
 
 
 
ТОВ
2
2
2
 2
фермерські господарства
 
 
 
 
приватні підприємства
1
1
1
 1
 
 
21. Основні  з них, напрямки спеціалізації
 
  ТОВ “Агровіт”, ТОВ “ЛатАгроінвест”виробництво с/г продукції ( зернові. Круп’яні культури)
ПП “Тандем ” – виробництво муки, крупів, макаронів, кормів для тварин.
 
 
22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади
 
 
№ пп
Назва
На
01.01.2014
На
01.01.2015
На
01.01.2016
 
 
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
1
дошкільні заклади
2
13
2
13
2
13
2
клуб
1
2
1
2
1
3
3
 бібліотеки
2
2
2
2
2
2
 
 
23. Підприємства, які не є комунальною власністю територіальної громади
 
№ пп.
Назва
На
01.01.2014
На
01.01.2015
На
01.01.2016
 
 
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
1
 мед амбулаторії
 2
 8
 2
7
 2
8
 
 
 
24. Торгівля
 
 
На
01.01.2013
На
01.01.2014
На
01.01.2015
На
01.01.2016
магазинів, в т.ч. :
11
7
8
5
             продуктові
11
7
8
5
             промислові
-
-
-
 
             інші
-
-
-
 
            приватні
11
7
8
5
Ринків, в т.ч. :
-
-
-
 
            стаціонарні
-
-
-
 
            стихійні
-
-
-
 
           продовольчі
-
-
-
 
           промислові
-
-
-
 
Побутові підприємства
-
-
-
 
 
25. Підприємства обслуговування  населення
 
За типом діяльності
На
01.01.2013
На
01.01.2014
На
01.01.2015
На
01.01.2016
-
-
-
-
-
 
 
26. Послуги   зв’язку
 
 
На
01.01.2012
На
01.01.2013
На
01.01.2014
На
01.01.2015
Кількість телефонізованих населених пунктів
2
2
2
2
Абонентів
850
855
855
850
Радіоточок
530
80
-
 -
 
 
27. Житлово-комунальне  господарство
 
Назва підприємства
На
01.01.2013
На
01.01.2014
На
01.01.2015
На
01.01.2016
-
-
-
-
-
 
 
28. Охорона  здоров’я
 
 
На  01.01.2016
з  них :
працівників
форма
 власності
 
кількість закладів
ліжок , відвідувань
медичні  заклади
2
13820
8
 державна
в  т. ч.
 
 
 
 
- поліклінік
 
 
 
 
- лікарень
 
 
 
 
- амбулаторій
2
13820
8
 державна
- диспансери
 
 
 
 
- ФАП
 
 
 
 
- аптека
 
 
 
 
 
 
29.Освіта
 
 
 
на  01.01.2016
 
кіль- кість
розрахункова к-сть місць
                   в  них :
Форма власності
вчителів, вихователів
учнів,
 дітей
вищі  навчальні заклади
 
 
 
 
 
школи , в т.ч. :
2
200
31
134
державна
ЗОШ   І-ІІІ т..
 
 
 
 
 
ЗОШ  І-ІІ т..
2
200
31
134
державна
ЗОШ  І т..
 
 
 
 
 
шкіл – інтернатів
 
 
 
 
 
гімназій (колегіумів)
 
 
 
 
 
діючих дошкільних закладів
 
 
 
 
 
приміщень недіючих
 
 
 
 
 
шкільних  закладів
 
 
 
 
 
дошкільних закладів
 
 
 
 
 
        в т.ч.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.  Закладів  культури
* Будинки   культури  -  1
* Театри                          -
* Бібліотеки  - 2
·        Музеї - 
 
 
31. Спортивні  заклади  та споруди
 
       2 спортивні майданчики шкіл
 
     
 
32. Основні історичні та історико - архітектурні пам’ятки
 
Свято-Покровська Летичівська церква Московського патріархату
 1779 року
 
 
33. Соціально-економічні  проблеми і пропозиції
стосовно  їх  вирішення
 
 1.Завершення будівництва дороги по вул. Центральна в с. Аврамівка
2. Будівництво дороги по вул.  Молодогвардійська в с. Аврамівка   за рахунок   коштів сільської ради та 50% коштів  держави.
 3.Завершення будівництва   вуличних водогонів за рахунок державних коштів та коштів створених кооперативів , спонсорських та сільської ради.

 

Сільський голова                                                               Н. Л. Омельчук